top of page

Chinese  중국어 전도

중국어로 된 복음제시와 영접기도를 훈련해 보십시오

중국어 전도지앞.jpg

복음제시

你 好!  我  是 教 会  来 的   (Hello! I’m from a Christian Church)

nihao     wo  shi jiao hui lai de

 

耶稣 为 了 赦 免  你 的 罪 而 死 (Jesus died for your sins)

yesu  wei le shemian ni de zui er  si

但  复 活   成  为  你 的 救主 (and rose from the dead to be your Savior)

dan fu huo cheng wei ni de jiu zhu

如果  你 迎 接 耶稣 成  为 你 的 救主 (If you receive Jesus as your Savior)

ru guo ni ying jie yesu cheng wei ni de jiu zhu       

你 会 得 救  并  获 得  永生,     (You will be saved and have eternal life)      

ni  hui de  jiu  bing huo de yong sheng

让   我 们  祈 祷; (Let’s pray)

rang wo men gi dao

영접기도

主 耶稣, 我 是 罪 人, (Lord Jesus, I am a sinner)

zhu yesu  wo shi zui ren

但  相 信  耶稣  因 我 的 罪 而 死, (I believe Jesus died for my sins)

dan xiang xin yesu yin wo de zhui er si

并  复活  成  为  我 的 救主 (and He resurrected from dead to be my savior)

bing fu huo cheng wei wo de jiu zhu

请 赦免 我的罪, 赐于我 永生 (Please, forgive my sins,and give me the eternal life)

ging she mian wo de zui, ci yu wo yong sheng      

奉  主  耶稣  之 名, 阿门!(In Jesus’ name I pray, Amen)

feng zhu yesu zhi ming amen

중국어 전도지 뒤.jpg

중국어 전도 오디오 듣기

중국어전도 by 박민수 집사
00:00 / 00:53

중국어로 전도하는 것을 듣고 따라 연습해 보십시오

중국어 전도지 발음 기호

​오른쪽 문서를 클릭하여 중국어 발음기호를 다운로드 받아 연습해 보십시오​.

file
bottom of page